Informatie

een nieuw woonzorgcentrum (2013)

Het woonzorgcentrum De Buurt ligt pal in het dorpscentrum van deelgemeente Zoersel, tussen de Smissestraat en het Kermisplein. Gemeente en ocmw Zoersel stapten samen met vzw Emmaüs (met o.a. AZ Sint-Jozef en PC Bethanië) in de vzw ‘woon- en zorgcentrum Zoersel’ en hebben op die manier voldoende kennis in huis om zo’n instelling uit te baten.

bewoners met een zorgnood

Het woonzorgcentrum wil een thuis zijn voor ouderen met een complexe, chronische lichamelijke zorgvraag of ouderen met dementie. Het centrum bestaat uit vier wooneenheden voor telkens 20 bewoners waarbij de kleinschaligheid en huiselijkheid, naast de noodzakelijke zorg, primeren.

In de dagverzorging worden zowel ouderen met een zwaar als licht zorgprofiel opgevangen tijdens de weekdagen. Zij kunnen ook terecht in het centrum voor kortverblijf om de thuiszorg te ontlasten of om de terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname te vergemakkelijken. Het centrum voor dagverzorging opende haar deuren op 3 juni 2013.

Op 26 augustus 2013 namen de eerste bewoners hun intrek in hun nieuwe woonst. Sindsdien is het huis steeds gevuld en wordt er een warme thuis gecreëerd voor ieder die er woont of even langs komt.

 

inschrijven bewoners

Men kan zich als zorgbehoevende oudere inschrijven via onze ‘aanvraag’pagina.

Nadien zal vanuit de sociale dienst van het woonzorgcentrum contact worden genomen voor een eerste kennismaking. Alle praktische info met o.a. de kostprijs, wordt dan medegedeeld.

Niet iedereen zal echter toegelaten worden omdat er aan bepaalde criteria van zorgbehoevendheid moet worden voldaan (m.n.: dementie en/of fysisch zwaar zorgbehoevendheid – Katz-schaal: B – C – Cd of D). Aan de hand van deze gestelde criteria zal uiteindelijk een inschrijving voor een opname in het woonzorgcentrum al dan niet worden aanvaard of een verblijf in het dagverzorgingsentrum.

 

 

meer info: Info@wzcdebuurt.be 

kijk ook op onze FB-pagina: WZC De Buurt

Tel: 03/3 100 900